24
Jul

Mr Buhle Tembe

Ngidlulisa ukubonga ngokusebenzisana okuhle nempatho yalayikhaya akujwayelikile ukuthi ibhizinisi lomuntu omnyama libe neservice enhle kanjena ngithi enikwenzele mina niqhubeke nakho ningashintshi , ngingasho nje ngithi noma ubani ofuna ukwenzelwa plan yendlu akaxhumane nedirector yalecompany Nhlanhla Ngcamu Dexterity construction. 💯